Hatályos 2020. január 1-től

Jelen adatkezelési tájékoztató a – regisztrálók által önkéntes hozzájárulással megadott – hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok 2020. január 1-ét követő tárolására és kezelésére vonatkozik.

I.  Az Adatkezelő (Szolgáltató)

Szolgáltató neve: Super Art BT
Székhelye és postai címe: 1074 Budapest Szövetség utca 11.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság
Cégjegyzékszáma: CG. 01 09 917900
Adószáma:22826400-1-42
Email címe: hello@caminosteve.hu
Honlapjának címe:  caminosteve.hu
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: hello@caminosteve.hu munkanapokon 10.00 és 16.00 között

II.  A kezelt adatok köre

Hírlevél küldéshez az Adatkezelő a feliratkozók nevét, email címét és a feliratkozás dátumát tartja nyilván.

Belépőjegy-, termékvásárlás esetén az Adatkezelő a résztvevők nevét, email címét, telefonszámát és korábbi vásárlásaikat tartja nyilván.

III.  Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja hírlevélre feliratkozók körében hírlevél küldés (tájékoztatás, ajánlatok küldése, meghívók küldése), a jegyvásárlók esetében hírlevél küldés, telefonos megkeresés, célzott megkeresés.

IV. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az ön kifejezett hozzájárulása.Önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével. Az adatokat mindaddig kezeli az adatkezelő, ameddig azok törlését ön nem kéri.

V. Az adatkezelés időtartama

Adatait addig kezeljük, amíg ön a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezt megteheti az online hírlevelekben megtalálható leiratkozási lehetőségen, a hello@caminosteve.hu email címen és a 1074 Budapest Szövetség utca 11. címre elküldött levélben. A leiratkozás időpontjától ön nem kap további tájékoztatást.

VI.  Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye

Az adatkezelés időtartama alatt az ön személyes adatait az Adatkezelő és a hírlevél kiküldés feladatára szerződött külső partner:

3 IN 1 HOSTING Bt.

2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A. Tel.: 06 21 200 0040 Fax: 06 24 998 626 Számlaszám: 12010422-00123554-00100001 Adószám: 22206118-2-13

Adatok tárolásának helye:

  • 3 in 1 Hosting Bt., 2310 Szigetszentmiklós, Dévai u. 10/A. (Felvételt rögzítő kamerákkal, riasztóval ellátott telephely).
  • 3 in 1 Hosting Bt., 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/a.

(Felvételt rögzítő kamerákkal, riasztóval ellátott székhely)

VII.  Adatok megtekintése, módosítása, törlése, hordozása

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az IV. pontban jelzett módon, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását a hello@caminosteve.hu email címre küldött megkeresés útján. Ön jogosult az ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, jogosult azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható. Jogairól részletes tájékoztatást hello@caminosteve.hu címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

VIII.  Cookie-k

Mint általában minden weboldal, így a caminosteve.hu oldal is cookie-kat használ. Ugyan lehetőség van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal nem minden szolgáltatása lesz elérhető.

A cookie-k (sütik) az adott honlap a számítógépen, vagy mobilon, illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet, hogy ne kelljen mindig újra beírni. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezve legyen a cookie-k használata. A cookie-kat, vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatokat harmadik fél számára az adatkezelő nem továbbítja, valamint nem használja azonosításra.

Az adatkezelő weboldala a cookie-k segítségével az alábbiakat tartja nyilván:

  • a megjelenítési beállításokat, pl.:a betűméret beállításokat
  • a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett web hely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja
  • válaszolt-e már valamely aktuális elégedettség-felmérő kérdőívre
  • beleegyezett-e vagy sem abba, hogy az adatkezelő weboldal cookie-kat használjon
  • a látogatottság és felhasználói viselkedésmintáit, ami lehetővé teszi az adatkezelő weboldalának és szolgáltatásainak fejlesztését
  • átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek az adatkezelő weboldalával kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
  • állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó adatok kizárólag belső és statisztikai célokból kerülnek rögzítésre.
  • harmadik féltől (Google Analytics) kapott cookie-k: _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx:

Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók az adatkezelő weboldalát, ennek alapján lehetőség nyílik a weboldal-haszálhatóság javítására. További információ itt található: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

IX.  Jogérvényesítési lehetőség

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).